Vyhledávání


Poplatek za členství v KCHČ

Členský příspěvek  400,- Kč
Členský příspěvek nového člena          500,- Kč
Členský příspěvek zahraničního člena 900,- Kč
Členský příspěvek zahraničního nového člena      1000,- Kč

!!! POZOR, NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 1015521938 /5500 (Raiffeisenbank)

Variabilní symbol je rok, kterého se platba týká (např. 2023)

Platba členských příspěvků vždy do 31. 12. na příští rok

Platba po tomto termínu jako nový člen - tj. 500,- Kč.

Při opětovném vstupu do KCHČ je třeba předložit svoji přihlášku ke schválení 

výboru KCHČ( zaplacením poplatku nevzniká automaticky členství v KCHČ ). 

Chovatelské poplatky 

 
  ČLEN KCHČ - sleva 75% NEČLEN
Krycí list do 31.12.2023 270,- Kč 1080,- Kč
Krycí list od 1.1.2024 320,-  Kč 1280,- Kč
Zapsané štěně 0,. Kč 0,- Kč
Kontrola vrhu 100,-  Kč 400,- Kč
Popisný svod  300,- Kč * 1200,- Kč
Chovatelský servis ZDARMA 2500,- Kč **
 

 * V DEN POPISNÉHO SVODU +  100% NAVÍC
** + výlohy za cestovné na kontrolu vrhu Kč 8,- / 1km
Náklady nutné z hlediska odbornosti a chovatelského dohledu pro udržení standatu plemene.
Konzultace s HPCH a administrativa s ČMKU.

Variabilní symbol:

 1. Krycí list:
         * ČLEN: 222
         * NEČLEN: 223
 2. Popisný svod:
         * ČLEN: 33 + datum popisného svodu
  (např. 3306122014 - popisný svod se koná 6.12.2014)
         * NEČLEN: 34 + datum popisného svodu
  (např. 3406122014 - popisný svod se koná 6.12.2014)
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte druh poplatku např. Krycí list - vrh "A" z  Věže.

 

Bankovní spojení:

 • ČÍSLO ÚČTU: 1015521938 /5500 Raiffeisenbank

 
Adresa majitele účtu:
 
Klub chovatelů čivav, z.s.
Kurzova 2222/16
155 00 Praha 5 - Stodůlky