Vyhledávání


Chovatelské poplatky

 

CENÍK

 
  ČLEN KCHČ - sleva 75% NEČLEN
Krycí list 270,- Kč 1080,- Kč
Kontrola vrhu 100,-  Kč 400,- Kč
Popisný svod 300,- Kč * 1200,- Kč
Chovatelský servis ZDARMA 2500,- Kč **

 * V DEN POPISNÉHO SVODU +  100% NAVÍC
** + výlohy za cestovné na kontrolu vrhu Kč 6,- / 1km
Náklady nutné z hlediska odbornosti a chovatelského dohledu pro udržení

standatu plemene. Konzultace s HPCH a administrativa s ČMKU.

Po uplynutí této doby smlouva končí, nebo se může prodloužit o dalších
12 měsíců za poplatek 2.500,-Kč na základě písemné žádosti chovatele
nečlena KCHČ z.s.

 

Bankovní spojení:

 

Číslo účtu: 1015521938 / 6100

Variabilní symbol:

 1. Krycí list:
         * ČLEN: 222
         * NEČLEN: 223
 2. Popisný svod:
         * ČLEN: 33 + datum popisného svodu
  (např. 3306122014 - popisný svod se koná 6.12.2014)
         * NEČLEN: 34 + datum popisného svodu
  (např. 3306122014 - popisný svod se koná 6.12.2014)
 

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte druh poplatku např. " Krycí list - vrh "A" z  Věže.